Toplantılar

T1-Açılış Toplantısı

İngilizce Konuş Proje ortakları 17/12/2019 tarihinde 1. Ulusötesi Proje Toplantısını (UPT) düzenlediler. Toplantının taslak gündemine dayanarak, ortaklar proje ekibi üyeleri de dahil olmak üzere kurumları hakkında sunumlar yaptı; Bartın Üniversitesi, projenin koordinatörü olarak, projenin sonuna kadar üretilmesi beklenen sonuçları, fikri çıktıları kapsayan projenin bir sunumunu yaptı; çalışma planı tüm ortakların katılımıyla revize edildi; ikinci UPT’nin

Read More »