Ortaklar

Bartın Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Şu anda 17.000’in üzerinde öğrenci ve 184 program bulunmaktadır. Bu projeyi koordine eden Yabancı Diller Yüksek Okulu, hem İngilizce Hazırlık Programı hem de Bölüm İngilizce Dersleri (BİD) vermekte ve öğrencilerin hem yazılı hem de sözlü İngilizce iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Hazırlık programı haftada 24 saat dersten oluşur ve okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ağırlık veren iki dönemlik yoğun bir program yürütür. Bu program isteğe bağlıdır, böylece öğrenciler katılıp katılmamaya kendileri karar verebilirler. 2017 sonbaharından itibaren içinde bulunduğumuz yüzyılın talepleri doğrultusunda BİD, üniversitenin uzaktan eğitim sistemi üzerinden online olarak verilmeye başlanmış ve öğrenciler bu derslere bilgisayarları üzerinden çevrim içi olarak devam etmektedirler.

Personel, 2013’ten beri çeşitli AB projelerinde yer almış ve 2015-2017 yılları arasında Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık’ı başarıyla tamamlamıştır.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 18 bölümü, yaklaşık 3.000 öğretim üyesi, yaklaşık 35.000 lisans öğrencisi ve 6.500 lisansüstü öğrencisi ile en eski ve en büyük İspanyol teknik üniversitesidir. UPM’nin bölümleri, Mimarlık, Bilgisayar Bilimi ve Jeodezi ve Haritacılık ile son zamanlarda Moda ve Spor’un yanı sıra mühendislik disiplinlerinin çoğunu kapsamaktadır. Ayrıca, UPM, yüksek kaliteli bir akademik kuruluş olarak, 203 Araştırma Birimi ve 17 Araştırma Merkezi ve Enstitü ile Ar-Ge ve Yeniliğe güçlü bir bağlılığa sahiptir. UPM çok sayıda dergi makalesi, konferans sunumu ve doktora tezleri ile uluslararası bilim camiasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Üniversite, endüstri ile uzun bir işbirliği (Ar-Ge finansmanının yaklaşık %50’si) ve uluslararası Ar-Ge programlarına katılım geleneğine sahiptir. UPM’nin 7. ÇP’ye katılımı söz konusu olduğunda, Üniversite şimdiye kadar 242 Avrupa Ar-Ge projesinde 64 Milyon €’dan fazla finansmanla yer alarak en iyi İspanyol Üniversitesi oldu.

Çevrimiçi eğitime katılım konusunda UPM, Açık Eğitim Konsorsiyumu’nun sürdürülebilir bir üyesidir. Kurum EdX, MiriadaX vb. MOOC platformlarında çok aktiftir ve kursları birçok ödül almıştır.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH ( www.best.at ) 1990 yılında sürekli eğitim, mesleki yeterlilik ve kariyer hizmetleri sağlamak için bağımsız bir Avusturya kuruluşu olarak kurulmuştur. Ana faaliyetleri, çoğu dezavantajlı ve göç geçmişi olan genç (+16) bireyler ve yetişkinler için sürekli ve mesleki eğitim, danışmanlık konularında yenilikçi eğitim programlarının geliştirilmesi ve iş arayanlar ve çalışanlar için koçluk ve aktivasyon sağlamaktır. Eğitim programları müşteri odaklıdır ve hem işgücü piyasasının özel ihtiyaçlarına hem de katılımcılara ve bireysel durumlara, becerilere ve yeterliliklere, önceki deneyimlere ve yaşam koşullarına dayanmaktadır. BEST, Uluslararası Projeler Departmanı bünyesinde 1995 yılından bu yana çeşitli AB programları kapsamında (Leonardo, Socrates/Grundtvig, EQUAL, LLP, ESF, eTEN, FP, EuropeAid, Erasmus+, H2020, IEE, INTERREG, vb.) 200’den fazla Avrupa Birliği projesinde koordinatör ve partner olarak yer almıştır. Enstitü , farklı sektörlerden hem kamu hem de özel olmak üzere 290’dan fazla uluslararası kuruluştan oluşan bir ağa sahiptir ve ağ oluşturma, deneyim ve uygulama alışverişi, akran öğrenimi, yenilik araştırma ve geliştirme, bilgi yönetimi, kişisel ve mesleki gelişim konularına odaklanmıştır.

1982 yılında kurulan Anadolu Üniversitesi, modern, dinamik ve yenilikçi bir kurum olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük üniversiteleri arasında haklı bir yer edinmiştir. Kampüsünde üçü uzaktan eğitim olmak üzere 12 fakülte (lisans seviyesi), biri müzik ve drama olmak üzere 3 uygulamalı okul, 2 meslek yüksekokulu (önlisans seviyesi), dördü lisans ve lisansüstü olmak üzere 6 enstitü ve 30 araştırma merkezi bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi birçok alanda öncü bir kurum olmuştur. Bunlardan en önemlisi uzaktan eğitim sisteminin uygulanmasındaki başarıdır. Bugün üç uzaktan eğitim fakültesinin toplam öğrenci sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bu sistemin geliştirilmesindeki başarı, çeşitli ülkelerdeki birçok kurum tarafından model alınmıştır. Anadolu Üniversitesi, son teknoloji ile donatılmış bölümlerinde, alanında en iyi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencilerine adayan fakültesi ile öğrencilerini en iyiye hazırlamak için var gücüyle yaratıcı ve dinamik bir öğrenme ortamı yaratmaya çalışmaktadır.