Hakkımızda

MOOC’lar dağıtılmış zeka ve yaşam boyu öğrenme, açık öğrenme, açık eğitim kaynakları fikrini destekler ve kitlesel, açık, katılımlı kursların geliştirilmesini ve verilmesini teşvik eden yeni nesil çevrimiçi eğitimi temsil eder. Bu çerçevede, MOOC’lar 2013 yılında Horizon Raporu’nda “eğitimde en önemli eğilim” olarak tespit edilmiştir.

2017 yılında yaklaşık 20 milyon yeni öğrenci ilk kez bir MOOC’a kaydoldu ve böylece toplam öğrenci sayısı 78 milyona ulaştı. Bu artan ilgi dil eğitimi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Dil yeterlilikleri ve kültürlerarası beceriler, günümüzde dünyanın her yerinde her vatandaş için her zamankinden daha önemli önemli niteliklerdir. Yabancı dil becerileri çok talep görmektedir ve ilgili çevrimiçi kurslara duyulan ihtiyaç yaygındır. Bu noktada, dil AÇK’ları sınırsız giriş ve çok sayıda katılımcıya hitap eden etkileşimli bir dil öğrenme ortamı oluşturur. Öte yandan, birçok araştırma MOOC’lar aracılığıyla ikinci dil edinimi ile ilgili hala birçok sorun olduğunu belirtmektedir. Sağlanan çok sayıda kursa rağmen, dil AÇK girişimlerinin sayısı, öğrencilerin sayısına kıyasla nispeten azdır.

Yukarıda bahsedilen dil becerilerinin eksikliği ve MOOC’ların eğitimdeki artan önemi ışığında, İngilizce Konuşun-MOOC Projesi kapsamında amacımız, ihtiyaçlarının derinlemesine analizine dayalı olarak yetişkin öğrencilerin pratik konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik 6 haftalık bir MOOC geliştirmek ve hazırlanan içeriğin barındırılması için bir platform sunmaktır. Konuşma derslerinin içeriği günlük durumları ve etkileşimli bağlamları yansıtan görevler üzerine inşa edilecektir. Bu tür bir iletişimsel duruş, işlemin nasıl yapıldığına benzeyen durumlarda bilginin en iyi şekilde alındığı Transfere Uygun İşlem’in (TUİ) temel özelliklerini yansıtır.  MOOC’ların amacı, öğrencilerin hedef dilde iletişim kurmasına rehberlik etmek olduğundan, gerçek hayat bağlamlarına benzer durumlar, bu durumlarda kullandıkları bilgileri ve ifadeleri dış dünyadaki gerçek konuşma bağlamlarına aktarmalarına yardımcı olacaktır.