Çıktılar/Ürünler

Bu proje sonunda üretilecek olan çıktılar şunlardır:

Çıktı 1: İngilizce Konuşun – İngilizce Konuşma Becerilerini Geliştirmek için Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC)

Eğitim ve Öğretimdeki MOOC’ların, matematik ve istatistik, mühendislik ve sosyal bilimlerin hepsinin mevcut tüm MOOC’ların sadece % 5’ini oluşturduğu bilgisinden hareketle, bu çıktının amacı yetişkin öğrenenler için konuşma becerilerini geliştirme üzerine odaklanan 6 haftalık dil öğrenme içeriği geliştirmektir.

Geliştirilecek olan içerik dil öğrenme alanında çok az sayıda MOOC olması ve bunların çoğunlukla pratik konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik olmamasından dolayı yenilikçi bir içerik olacaktır. Dildeki dört beceri (yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma) arasında konuşma en zoru olarak kabul edilir. Bu nedenle, Speak English-MOOC, hedef grubun konuşma sırasında kendileri için en gerekli olarak tanımladıkları konularda pratik öneriler sunacağı için yenilikçi olacaktır

Çıktı 2: Speak English-OER HUB

Proje kapsamında üretilecek 2. çıktı olan Speak English-OER HUB’ın amacı, hedef grupların kullanması için tüm geliştirilmiş içeriğin yüklenip kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulacak Speak English-OER HUB platformu olarak planlanmıştır. Bu projenin ve üretilen içeriğin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Bu çıktı, platformu tüm ortak ülkelerin dillerinde (Türkçe-İspanyolca-İngilizce-Almanca) sunmak açısından yenilikçi ve kullanıcı dostu olacaktır.

İkinci dil öğrenme süreci bir yaşam boyu öğrenme deneyimidir.  Speak English-OER HUB, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojinin desteğiyle öğrenme sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Geleneksel bir yaklaşımdan teknolojik bir yaklaşıma geçmek, öğrenme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.